Casemanager Jeugd 32-36 uur – Matchpartner Werving en Selectie – Winschoten

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal.
Wij vinden hetbelangrijk om een duurzame samenwerking aan te gaan. Hierbij isgezelligheid en een klik ook zeker belangrijk. Denk daarbij aan afen toe gezellig lunchen en koffie drinken met je vastecontactpersoon of sparren over jeloopbaan.

Reageerdirect!

Waarom reageren naar deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Angela Tjapkes via 06 344644 83 of angela@matchpartner.nl

Functieomschrijving Als Casemanager Jeugd zorg jij ervoordat jeugdigen en het gezin die moeilijkheden ervaren de juistebegeleiding krijgen. Je bent verantwoordelijk voor het analyserenvan de situatie en de vraagverheldering van het gezin om tot eenpassende oplossing te komen. Het is van belang om de veiligheid inkaart te brengen en te anticiperen op signalen van onveiligheidbinnen het gezin.

Deze gemeente maakthierbij gebruik van de S.O.S.(Signs of Safety)-benadering. Je stelthierbij samen met het gezin en de betrokken instanties een plan vanaanpak op. De kracht van de casemanager zit in de systeemgerichteaanpak en het interdisciplinaire werken. Daarbij ga je uit van deeigen kracht van het gezin, het netwerk en de algemene middelen. Jecoördineert de ingezette ondersteuning en houdt de regie in hetproces. Er wordt daarbij gewerkt vanuit het de methode “1 gezin, 1plan, 1 regisseur”.

Afhankelijk van de hulpvraag:
· zet je kortdurende ambulante hulpverlening in
·Het voeren van regie op casuïstiek waarbij sprake is van complexe,meervoudige problematiek, waar veelal veiligheidsvraagstukkenspelen
· neem je de regie op het plan van aanpak, metals uitgangspunt de regie uiteindelijk weer bij de hulpvrager ofhet gezin te beleggen
· werk je nauw samen metbetrokken partijen
· geef je invulling aan een stevigregisseurschap, waarbij je weet om te gaan met tegengesteldebelangen
· doe je een diepgaande screening om tebeoordelen of en welke specialistische zorg er ingezet moetworden

Het Jeugdteam in deze gemeente isvolop in ontwikkeling. Dit vraagt om een actieve rol in het strevennaar een goede kwaliteit van onze dienstverlening en om het actiefaandragen van verbeteringen. Er is een nauwe samenwerking metcollega-teamleden, de gedragswetenschapper en inhoudelijkcoördinator.

Functie-eisenAls casemanager heb je een uitdagendebaan. Het is in deze functie belangrijk dat je om kan gaan metweerstand en draagvlak kunt creëren. Je hebt uitstekende socialevaardigheden en werkt gestructureerd en planmatig. Je beschikt overeen brede blik en bent in staat om alle leefgebieden goed uit tevragen en te vertalen naar een integraal plan van aanpak. Jeherkent en onderkent onveiligheidsignalen en weet welke actie teondernemen. Daarnaast denk je out of the box en ben je creatief inhet bedenken van oplossingen die aansluiten bij de visie om zolicht mogelijke ondersteuning in te zetten.

Om deze functie goed uit te kunnen voerenvinden we daarnaast het volgende belangrijk:
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding aangevuld met een SKJregistratie
• Je hebt een rijbewijs B
• Jehebt aantoonbare ervaring met het werken met ‘Signs ofSafety’
• Je werkt volgens de insteek één gezin, éénplan, één regisseur
• Je bent bekend met motiverendegesprekstechnieken en oplossingsgericht werken
• Jehebt kennis van en ervaring met software enautomatiseringssystemen, zoals Word, Excel, het zaaksysteem en metSuite4Jeugd en de Suite4SocialeRegie
• Je hebt minstenstwee jaar ervaring in de Jeugdhulp
• Je bent bekend metde specifieke jeugdproblematiek

Arbeidsvoorwaarden

  • Salaris passend bij je ervaring, kennisen kunde tot €5009,- 
  • 100 %reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot leaseauto
  • Goede secundaire voorwaarden o.a.eindejaarsuitkering
  • Trainingen en cursussennaar behoefte

Lees hier meer

Deel deze vacature: