Casemanager Jeugd 32-36 uur – Matchpartner – Winschoten

Matchpartner

Als Casemanager Jeugd zorg jij ervoor dat jeugdigen en het gezin die moeilijkheden ervaren de juiste begeleiding krijgen. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van de situatie en de vraagverheldering van het gezin om tot een passende oplossing te komen. Het is van belang om de veiligheid in kaart te brengen en te anticiperen op signalen van onveiligheid binnen het gezin.

Deze gemeente maakt hierbij gebruik van de S.O.S.(Signs of Safety)-benadering. Je stelt hierbij samen met het gezin en de betrokken instanties een plan van aanpak op. De kracht van de casemanager zit in de systeemgerichte aanpak en het interdisciplinaire werken. Daarbij ga je uit van de eigen kracht van het gezin, het netwerk en de algemene middelen. Je coördineert de ingezette ondersteuning en houdt de regie in het proces. Er wordt daarbij gewerkt vanuit het de methode “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”.

Afhankelijk van de hulpvraag:
· zet je kortdurende ambulante hulpverlening in
· Het voeren van regie op casuïstiek waarbij sprake is van complexe, meervoudige problematiek, waar veelal veiligheidsvraagstukken spelen
· neem je de regie op het plan van aanpak, met als uitgangspunt de regie uiteindelijk weer bij de hulpvrager of het gezin te beleggen
· werk je nauw samen met betrokken partijen
· geef je invulling aan een stevig regisseurschap, waarbij je weet om te gaan met tegengestelde belangen
· doe je een diepgaande screening om te beoordelen of en welke specialistische zorg er ingezet moet worden

Het Jeugdteam in deze gemeente is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een actieve rol in het streven naar een goede kwaliteit van onze dienstverlening en om het actief aandragen van verbeteringen. Er is een nauwe samenwerking met collega-teamleden, de gedragswetenschapper en inhoudelijk coördinator.

  • Salaris passend bij je ervaring, kennis en kunde tot €5009,- 
  • 100 % reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot leaseauto
  • Goede secundaire voorwaarden o.a. eindejaarsuitkering
  • Trainingen en cursussen naar behoefte

Lees hier meer

Deel deze vacature: