Coördinator Woonzorg Visie – Flexintens – Winschoten

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 07-06-2024 tot 09:00 uur.

Functiebeschrijving

Voor gemeente Oldambt is FlexIntens op zoek naar een coördinator woonzorg visie voor 16 uur per week.

De gemeente Oldambt zoekt een Coördinator a.i., die samen met de andere betrokken Groninger gemeenten, invulling gaat geven aan de koploperstatus van de regio Groningen.

Het gaat om twee belangrijke programma’s, te weten:

 1. Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).
  • Verplichting tot het vaststellen van een regionaal afgestemde gemeentelijke woonzorgvisie.
 2. ‘Een thuis voor iedereen’ (ETVI). Onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA).
  • Vaststellen van een huisvestingsverordening, inclusief een urgentieregeling voor toewijzing van woningen aan specifieke aandachtsgroepen.

Op basis van het plan van aanpak Koploperregio Groningen d.d. 16-11-2023 zorgt de coördinator in ieder geval voor dat:

 • Er samengewerkt wordt met de projectleider en overige gemeentelijke coördinatoren.
 • Afspraken binnen de provinciale projectgroep verbonden en afgestemd worden met de interne kerngroep en andere betrokken ambtelijke portefeuillehouders op het gebied van Wonen en Zorg.
 • De belangen van de gemeente Oldambt worden vertegenwoordigd in externe bijeenkomsten.
 • Voortgang wordt geboekt op gestelde (tussentijdse) doelen.
 • Gerapporteerd wordt over de geboekte voortgang en mogelijke vertragingen door uitblijven noodzakelijke stukken vanuit diverse instanties en/of overheden.

EXTERN

 • In beeld brengen van de huidige status en voortgang binnen de provinciale projectgroep
 • Voorbereiden en bijwonen van de provinciale projectgroep overleggen
 • Oppakken en uitwerken noodzakelijke acties vanuit provinciale projectgroep
 • Bijwonen van bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de provinciale projectgroep
 • Bijwonen van bijeenkomsten met belangrijke stakeholders, zoals zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties (indien noodzakelijk)
 • Eventuele deelname in de onderliggende werkgroepen: Data, Woonzorgvisie, Huisvestingsverordening en ambtelijk Pfo Wonen & Zorg

INTERN

 • In beeld brengen van de huidige status en voortgang binnen de gemeente Oldambt, op basis van de beschikbare documenten en gesprekken
 • Uitvoering geven aan de vastgestelde structuur, zoals voorbereiden, organiseren en bijwonen vergaderingen. Alsook uitwerken en oppakken van noodzakelijke acties
 • Bewaken van de voortgang en rapporteren aan de opdrachtgeverDeelnemen aan het interne overleg met de beide coördinatoren Wonen en Zorg

Als Coördinator Woonzorg Visie vervul jij een onmisbare rol binnen de organisatie. Je dient te beschikken over ervaring in het begeleiden van processen en/of projecten op het gebied van Wonen en Zorg. Ook is het gewenst dat je ervaring hebt op het gebied van regionale samenwerking op het terrein van Wonen en/of Zorg, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie in (Oost-)Groningen. Je bent een echte verbinder, hebt oog voor de eigen belangen, maar ook voor de belangen van de andere partijen en daarmee kom je tot het beste resultaat voor de projecten.Functie-eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Wensen:

 1. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Wonen en Zorg
 2. Aantoonbare kennis en ervaring met (regionaal) samenwerken
 3. Aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig/programmatisch werken
 4. Minimaal hbo-niveau (in opleiding of ervaring)Arbeidsvoorwaarden
Het beheersen van de Nederlandse taal is voor elke functie vereist. Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: