Vestigingsdirecteur Dollard College Praktijkonderwijs – Stichting Scholengroep Trivium – Winschoten

Stichting Scholengroep Trivium

Met ingang van schooljaar 2024-2025 zoeken we een doortastende en betrokken vestigingsdirecteur. Een schoolleider met hart voor het praktijkonderwijs/vmbo. Die een stevige uitdaging zoekt en het team uitdaagt om leerlingen optimaal te laten Leren en Leven. Die van betekenis wil zijn voor collega’s, leerlingen en ouders. Past dit profiel bij jou? Reageer dan op deze functie, zodat we kennis kunnen maken.

De opdracht voor de vestigingsdirecteur

De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor Praktijkonderwijs Winschoten (PrO Winschoten). Eventueel ondersteund door een teamleider met een kleine formatieomvang. Het gaat om de volgende opdracht:

 •  Het realiseren van een heldere en gedeelde visie, waarbij een stip op de horizon wordt gezet en het voor iedereen duidelijk wordt in welke realistische stappen de gestelde doelen bereikt worden.
 • Het behouden van de goede aspecten van de familiaire cultuur en het werken aan de verdere professionalisering van het team.
 • Het voldoen aan de herstelopdrachten van de inspectie.
 • Sturing op de volgende thema’s: (werk)processen op orde houden/brengen, heldere besluitvorming, geen heilige huisjes, aanspreken op gedrag waar nodig.
 • Wat vraagt PrO Winschoten?

  De nieuw te benoemen vestigingsdirecteur…

 • heeft een hbo+ denk- en werkniveau;
 • heeft ervaring als (eind)verantwoordelijk leidinggevende in het onderwijs bij voorkeur in het praktijkonderwijs/vmbo;
 • is een onderwijskundig gedreven leider en kan een heldere visie ontwikkelen en realiseren;
 • weet veel van veranderingsprocessen en cultuurverandering, kan medewerkers hierin meenemen en toont zich daarin slagvaardig;
 • is ook gericht op het vastleggen en formaliseren van procedures en processen.
 • Over PrO Winschoten

  De school biedt praktijkonderwijs aan en heeft ongeveer 160 leerlingen en 30 medewerkers. Leerlingen krijgen onder andere les in de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Daarnaast doen ze ervaring op in metaal- en houtbewerking, leren ze over (installatie-)technieken. Ze ontwikkelen vaardigheden voor het aanleggen en onderhouden van tuinen. Ook worden er praktische kooklessen en instructies over gezonde voeding, verzorging, werken in een magazijn en het gebruik van computers gegeven. Als de stap naar het vmbo (nog) te groot is of er twijfels zijn over praktijkonderwijs en de vmbo basisberoepsgerichte leerweg, dan worden leerlingen op advies van het (speciale) basisonderwijs in het schakeltraject Praktijkonderwijs-vmbo geplaatst. Dit is een tweejarig traject dat erop gericht is om leerlingen te laten doorstromen naar het vmbo.

  Er wordt lesgegeven in een kleine groep van 10 tot 15 leerlingen. De praktijkvakken worden door een vakdocent gegeven, daarnaast zijn er docenten die de avo-vakken verzorgen. De mentor is veel meer dan alleen docent. Hij is ook coach en begeleider. 

  De school vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen. Er wordt gewerkt met een persoonlijk ontwikkelplan waarin staan de wensen, mogelijkheden en doelen van de leerling staan beschreven. Het ontwikkelplan wordt elk schooljaar met de leerling en de ouders opgesteld. De docent coacht bij de uitvoering van dat plan. Leerlingen volgen dus hun eigen leertraject op hun eigen niveau.

  De school heeft recent een positief inspectiebezoek gehad met als beoordeling voldoende. Er liggen wel enkele herstelopdrachten. Het gaat dan onder andere om didactiek, onderwijsevaluatie en het leerlingvolgsysteem. Ook de formalisering van processen en werkwijzen verdienen aandacht.

  Wat biedt PrO Winschoten?

  Bij deze uitdagende functie hoort een salaris volgens schaal 13 conform CAO VO en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De werktijdfactor is 0.8-1.0 fte. Na een tijdelijke aanstelling van een jaar krijg je bij goed functioneren een vaste aanstelling. Je start bij voorkeur op 1 september 2024.

  Meer informatie over PrO Winschoten en Dollard College is te vinden op de website www.dollardcollege.nl.

  Meer informatie en solliciteren?

  Heb je belangstelling voor een nieuwe stap in je loopbaan en sta je stevig in je schoenen? Upload dan je brief en cv, gericht aan Ina Lagro, algemeen directeur Dollard College, uiterlijk dinsdag 25 juni 2024 via de website van Pool Management.

  Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Alex de Gruijter: 06-13697896 of per mail: alex.degruijter@pool-management.nl.

  Een uitgebreid digitaal informatiepakket kun je opvragen via Pool Management.
  In dit pakket zijn relevante (beleids-)documenten opgenomen en een uitgebreide profielschets van de vacature.

  reageren op de vacature kan via onderstaande link van Pool Management. 

  https://www.pool-management.nl/vacature-detail/vestigingsdirecteur-praktijkonderwijs-Zl9hbkEcOKEaQCxD?utm_source=dollardcollege&utm_medium=werkenbij&utm_campaign=dollardcollege&utm_content=vestigingsdirecteur

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: